eerste weken van mei 2023

De afgelopen week hebben we stil mogen staan op 4 mei bij allen die zijn gevallen voor vrede en veiligheid. Op 5 mei hebben we in vrijheid kunnen vieren dat we niet meer afhankelijk zijn van een totalitair systeem. De één gaat naar een festival en de ander viert het thuis of met vrienden. Dat is vrijheid. Zelf kiezen en rekening houden met elkaar zonder bang te zijn voor elkaar.

In activiteiten agenda van april stond dat op 23 april er een Gemeenteberaad werd gehouden na de kerkdienst. Dit Gemeenteberaad is het raadplegen van de leden van de kerk. Naast een aantal huishoudelijke en pastorale mededelingen kwam het hoofdonderwerp aan bod: moet de Pastorie bij de PKN kerk blijven of niet? De kerkenraad had een voorstel gemaakt welke is voorgelezen. Dit voorstel staat op: https://www.kerknijland.nl/uploads/klant165/TOEKOMSTVISIE_PASTORIE_mei_2...

Er kwam een levendige discussie op gang welke kort is samengevat en is te lezen op: https://www.kerknijland.nl/uploads/klant165/Gemeenteochtend_23_april_202...

Kortom, de kogel is nog niet door de kerk, of pastorie.

Een ander gemeenschapshuis, De Mande, heeft een nieuwe huisstijl aan de buitenkant, zoals op de foto bij dit bericht te zien is. Sport, cultuur en ontspanning in kleur en vorm weergegeven. Na veel zaken te hebben vernieuwd in het interieur wordt nu ook naar buiten toe gekeken. Hoe laten we zien wie we zijn en wat we doen.

De toekomstvisie groep van Dorpsbelang is weer opgestart. Wil je nog mee denken of heb je ideeën? Geef ze door via: dorpsbelangnijland@gmail.com