kennismaken met de dorpswethouder

Vrijdag 25 november is er kennisgemaakt met "onze wethouder" dhr. Rietman. Alle actuele onderwerpen zijn aan de orde gekomen en ze passen ook goed bij deze wethouder. Er zijn enkele jongeren die moeite hebben met de spullen van een ander in ons dorp. Daarom waren er met de kennismaking ook mensen van handhaving meegekomen. Het is namelijk vervelend dat De Mande in het algemeen veel schade lijdt door jongeren die het gebouw beklimmen en kijken of alles wel goed vast zit. Handhaving zal meer controleren. Ook de politie zal geïnformeerd worden over de onrust. Over woningbouw denkt de dhr Rietman mee en er kwamen bruikbare tips om ook met Elkien in gesprek te gaan. Het verkeersprobleem kregen we op deze middag niet opgelost. Dus daar zullen we met elkaar rekening moeten houden dat we in een dorp wonen en ons rijgedrag moeten aanpassen. Het was een prettige kennismaking en wij als dorpsbelangen Nijland zien mogelijkheden tot een goede samenwerking.

Een goede samenwerking is ook van belang in de communicatie met de gemeente en vanuit de gemeente. Over het communiceren over het aanpakken van de herstrating van De Singel hebben we contact gehad.

 

Over de mogelijke woningbouw "Foar de Feart" of tegenover de Hegewier hebben we binnenkort weer een overleg met de eigenaar van de grond en de RO adviseur. Zodra er meer bekend is komt dit op de website en in It Nijslân.