Meimaand voorbereidingsmaand

De eerste grote bijeenkomst ter voorbereiding op het feestjaar 750 jaar bestaan van Nijland was een groot succes. Veel dorpsgenoten namen de moeite om mee te denken en willen later ook meewerken aan dit jubeljaar. Ook Koningsdag, georganiseerd door de nieuwe Oranjevereniging was goed bezocht en gezellig.

Nu koningsdag, de dodenherdenking en de viering van 5 mei achter ons liggen,  wordt er gewerkt aan het afronden van het verenigingsseizoen 2023 2024 en seizoen 2024 2025 voorbereid. Voor het zo ver is, zijn er nog minstenst twee belangrijke gebeurtenissen:  de ledenvergadering van Dorpsbelangen Nijland op 29 mei en de 3e grote voorbereidingsbijeenkomst voor Nijland 750 jaar op 30 mei. Beide bijeenkomsten zijn in De Mande. Graag zien we jullie op ten minste één van deze beide avonden.

De notulen van de ledenvergadering van 18 april 2023 zijn terug te vinden in de toegevoegde bijlage.