sociaal collectief

Het afgelopen jaar heeft het Sociaal Collectief onderzoek gedaan naar Gezond ouder worden in Nijland. Regelmatig waren de mensen van het Sociaal Collectief en studenten die het onderzoek deden, in De Mande en in Nijland aanwezig. Er is veel informatie opgehaald. Het gaat er kort gezegd om, dat mensen zo lang mogelijk goed en zinvol in Nijland kunnen leven. Om langer in Nijland te kunnen blijven wonen is er vanuit het dorp de wens gekomen om weer een supermarkt te openen. Dit is lastig, maar sinds januari 2023 hebben Romke met zijn rijdende winkel die Nijland ook aandoet. De woningen voldoen niet altijd om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Dat is een punt van zorg en aandacht. Informatie in en over Nijland wordt gevolgd via It Nijslân en het internet. Mensen vinden het belangrijk om contact met elkaar te hebben en te houden. Vanaf februari 2023 is er weer een nieuwe groep studenten actief en zij gaan verder onder begeleiding van het Sociaaal Collectief.

Het Sociaal Collectief zal op 18 april, tijdens de Jaarvergadering van de vereniging van Dorpsbelangen in De Mande zichzelf presenteren.