Sytse ten Hoeve lezing georganiseerd door SCANN

Sytse ten Hoeve lezing ‘Stenen getuigen’

 

Nijland - Op zondag 19 maart 2023 zal de Sytse ten Hoeve lezing weer worden gehouden. Deze keer komt kunsthistorica Elleke Makkes van der Deijl vertellen over ‘Stenen getuigen’ waarmee bijzondere grafzerken worden bedoeld, die o.a. in de Sint Nicolaaskerk te Nijland kunnen worden bewonderd.

 

Stichting Culturele Activiteiten Nicolaaskerk Nijland (SCANN) organiseerde op 10 maart 2019 voor het eerst de Sytse ten Hoeve lezing met de bedoeling om hier een jaarlijkse evenement van te maken. Helaas gooide de pandemie roet in het eten en kan nu pas de tweede lezing worden gehouden.

Sytse ten Hoeve (Leeuwarden 1945) kwam in 1968 als onderwijzer aan de christelijke lagere school naar Nijland. Hij heeft veel onderzoek gedaan en gepubliceerd op het gebied van Friese streek-, kunst- en kerkgeschiedenis, kerkbouw en kerkinrichting. Sytse ten Hoeve overleed in januari 2016. Om het werk en de betekenis van Sytse voort te laten leven, organiseert SCANN jaarlijks de Sytse ten Hoeve lezing.

In 2019 was de lezing gewijd aan de ontstaansgeschiedenis van Nijland. In de tweede lezing ‘Stenen getuigen’ zal Elleke Makkes van der Deijl ingaan op bijzondere grafzerken in de Nicolaaskerk en de rest van de provincie. De kunsthistorica heeft een tijdlang het beeldhouwwerk op deze graftekens in de Friese kerken bestudeerd. Voor dat doel is zij toen ook in de Nicolaaskerk geweest. Zij kende de heer Ten Hoeve door een aantal gemeenschappelijke samenwerkingsverbanden.

In 785 na Christus voerde Karel de Grote een wet in, die het cremeren van mensen verbood. Vanaf die tijd werd begraven de norm en kwamen er grafmonumenten en gedenkstenen. Zo kon men de herinneringen aan de overledene levend houden en hadden nabestaanden een plek om te bezoeken. Sommige stenen wegen tonnen en zijn voorzien van decoraties en (machts-)symbolen, status en rijkdom van de overledene speelde daarbij een rol. In de Nicolaaskerk van Nijland zijn enkele ‘’topstukken’’ te bekijken. Vanaf 1 januari 1829 mocht het niet meer en daarmee kwam een einde aan een eeuwenlang tijdperk van ‘’rijke stinkerds’’.

 

Zondagmiddag 19 maart is er een gratis (een vrijwillige bijdrage is zeer welkom) lezing in de kerk te Nijland. Inloop vanaf 15.00 uur, de lezing die inclusief pauze ongeveer een uur duurt, begint om 15.15 uur. Er is koffie/thee met wat lekkers verkrijgbaar voor 2 euro.