terugblik om vooruit te kijken

Twee regelmatig terugkerende onderwerpen: De ontwikkeling van de Dorpsvisie gaat erg langzaam. We missen een persoon die even de coördinerende leiding neemt. Er zijn in de kleine voorbereidende groep wel evaluatievragen gedeeld en daarmee komen we terug bij jullie als dorpsbewoners. Houd dus deze website in de gaten.

De Mande is op zoek naar foto's van vroeger. Wie heeft er goede foto's van ons oude sportveld, dus eigenlijk de voorloper van het huidige sportterrein met De Mande. Voor de jonge dorpsbewoners: het oude sportterrein stond vroeger aan de Hiddemawei.

Heb je goede of scherpe foto's en vind je het goed dat ze mogelijk gebruikt worden in het openbaar, laat het dan even weten via: dorpsbelangnijland@gmail.com  of info@mfcdemande.nl