Tramstrjitte weer op de schop van 10 juni tot 12 juli

De meesten van ons hebben het al vernomen dat de Tramstrjitte vanuit het dorp naar Hege Wier al lang aan onderhoud toe is. Het asfalt binnen de bebouwde kom wordt vervangen door nieuwe gebakken bestrating. Het voetpad naast de weg wordt ook aangepakt met een soort half-verharding. We zijn in contact met de gemeente om het voetpad wel op te hogen, anders houden we natte voeten of een onwandelbaar voetpad bij grote regenval. Ook het parkeerterrein zal deels worden meegenomen. De werkzaamheden starten in week 24 (10 juni) tot en met week 28 (12 juli). Nijland is dan niet geschikt voor doorgaand verkeer (is het eigenlijk gewoonlijk ook niet voor het woongenot en de veiligheid.) De Hege Wier is dus te bereiken via Bolsward.

Als Dorpsbelangen krijgen we veel informatie over de leefomgeving, gewoon het milieu. In de krant hebben we kunnen lezen dat er in Friesland PFAS in het water is en dat zwemmen nu al in een aantal wateren wordt afgeraden. Onze leefomgeving kan dus veel schoner. Via Doarpswurk kregen wij de volgende informatie:

 

Vanaf 30 april, kan subsidie worden aangevraagd voor het herstel en de inrichting van het landelijk gebied voor landschap, natuur, biodiversiteit en water. De investeringen moeten hoofdzakelijk op niet-landbouwgrond plaatsvinden (de subsidieregeling voor investeringen op landbouwgrond volgt naar verwachting later dit jaar). U krijgt deze mail, omdat deze subsidie mogelijk interessant is voor u. Daarnaast informeren we grondeigenaren, pachters, (erfgoed)stichtingen en (erfgoed/oudheidkundige-)verenigingen en natuur- en landschapsorganisaties.
 
De subsidie moet bijdragen aan het landschap (denk aan landschapselementen), natuur-, biodiversiteit-, water- en/of bodemverbetering. Dat geldt voor (in ieder geval één van) deze doelen:
 

 

  • Oplossingen voor klimaatverandering of bevorderen van duurzame energie
  • Bevorderen van duurzame ontwikkeling of efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen (bijvoorbeeld water en lucht)
  • Het stimuleren van biodiversiteit, versterken van ecosysteemdiensten of het in stand houden van habitatten of landschappen. Denk hierbij aan het versterken van de leefomgeving voor bestuivende insecten of vogels en het versterken van het kleiweide- of woudenlandschap.

 

 
Het kan gaan om investeringen voor het herstellen en inrichten van groenstructuren in dorpen of buurtschappen. Of voor herstel en inrichten van landschapselementen zoals erven, lanen, boomwallen, elzensingels, historische paden, dijken, waterstructuren, drenkpoelen, begreppeling en andere onderdelen van het cultuurlandschap.
 

 

Subsidie aanvragen

U kunt tot en met 31 juli subsidie aanvragen bij het SNN. De regeling maakt deel uit van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027. Deze subsidies en regelingen zijn er om de Nederlandse landbouw economisch sterker en duurzamer maken. Daarnaast dragen ze bij aan het versterken van de natuur en een leefbaar platteland.

 

Als Dorpsbelangen, geen grondeigenaar, zouden we het fijn vinden als grondeigenaren (nog niet landbouw) hier mee aan de slag durven gaan.