tussen Sint en Kerst

Tussen het vertrek van de Sint en de komst van Kerst is het vaak erg druk. Dit jaar hebben wij als dorp afscheid genomen van een markante echte dorpsman: Roel Faber. Roel was een rustige centrale spil bij veel zaken die in ons dorp en speciaal rondom Aaipop en De Mande speelden. Zijn voor ons altijd klaarstaan hebben we gewaardeerd. Het zal wel even duren voordat zijn rol in het dorp door meerdere mensen zal worden ingenomen.

Rond deze periode zou er ook informatie over de woningbouwplannen komen. Er is een akoestisch onderzoek geweest en woningbouw en industrie zitten elkaar niet in weg qua geluidsbelasting. Er zijn mensen bezig met het bekijken van de door het dorp ingebrachte ideeën. In de komende weken voor kerst komt de werkgroep weer bij elkaar en nieuws daaruit zal op de website en in It Nijslân verschijnen.

De werkgroepen dorpsvisie en Nijland 750 jaar liggen helaas 2 maanden stil. Het is niet gelukt "kartrekkers" te vinden. Dus als je nog een uurtje over hebt, ook als je al in een van de werkgroepen zit, laat het even weten via: dorpsbelangnijland@gmail.com

Via deze site kan jij je ook melden als je in het bestuur wilt plaatsnemen. Onze secretaris zal in het voorjaar stoppen. Bouw met ons mee aan de toekomst van Nijland.

Karel Lever