woningbouw plannen update

Na lang wachten is er een volgende stap genomen in het ontwikkelen van woningbouw in Nijland. De eigenaar van het weiland tussen Hege Wier en de woningen aan De Feart, dus Foar de Feart, heeft met ontwikkelaars en bouwers een haalbaar plan ontwikkeld en gaan dit op korte termijn presenteren aan de gemeente SWF. Daarna worden de plannen gepresenteerd aan Nijland. De wensen van ons als dorp zijn meegenomen. Er zal worden gebouwd voor starters en enige woningen in het luxe segment en toekomstbestendig wonen waarbij een combinatie ontstaat van "hofjes van vroeger met de gemakken van nu".